Ziektekosten verzekeringen vergelijken

Hoger vrijwillig eigen risico maakt ziektekostenverzekering goedkoper

De meeste Nederlanders hebben een ziektekostenverzekering met minimaal vrijwillig eigen risico. De meeste Nederlanders betalen teveel aan de ziektekostenverzekering. Veel Nederlanders zouden de ziektekosten goedkoper maken wanneer een hoger vrijwillig eigen risico gekozen wordt.

Een ziektekostenverzekering met minimaal vrijwillig eigen risico is ongeveer € 20,- per maand duurder dan een ziektekostenverzekering met maximaal vrijwillig eigen risico. Op jaarbasis is het verschil dus ongeveer € 20,- x 12 = € 240,-. Het vrijwillig eigen risico bedraagt € 500,- bovenop het verplichte eigen risico. De meeste Nederlanders maken jaarlijks weinig gebruik van het vrijwillig eigen risico. Om deze reden is het voor veel Nederlanders goedkoper om een ziektekostenverzekering met maximaal vrijwillig eigen risico te nemen.

Het nadeel van een hoger vrijwillig eigen risico is dat in sommige gevallen de ziektekosten in één keer betaald moeten worden wanneer het eigen risico aangewend wordt.

> Ziektekostenverzekeringen met maximaal vrijwillig eigen risico vergelijken